Paus

Vår squashstege (och även då vår temporära stege) tar sorgligt nog paus medan nuvarande Covid-19 situationen kvarstår.
Vi hoppas att komma tillbaka hösten 2021 igen.

Tills dess, sköt om dig och följ gängse rekommendationer från våra myndigheter.