Årsmöte LundsSquash

Som de flesta förhoppningsvis vet så är det årsmöte för LundsSquash söndagen den 14:e april klockan 15.00.
Platsen är Victoriastadions möteslokal (som finns vid bana 7).
De som anmäler sig i förväg (sista anmälningsdag den 8 april) erhåller en lättare förtäring på plats.

Agendan är sedvanligt årsmötesförfarande med omval av ordförande, befintlig styrelse samt inval av två nya styrelsemedlemmar.

Eftersom det kommer att ske diverse förändringar avseende antalet squashbanor i Victoriastadion så kommer styrelsen att presentera sina förslag på hur dessa förändringar ska hanteras.
Nedanstående dokument beskriver två frågeställningar som kommer att tas upp under punkten Övriga frågor. Efter att medlemmarna har sagt sitt (och eventuellt kommit med andra förslag) så kommer omröstning att ske.

Varmt välkomna önskar styrelsen LundsSquash