Stadgar

På årsmötet den 21 november 2021 så antogs reviderade stadgar för LundsSquash.

Du kan ladda ner dem här.