Stadgar

På årsmötet den 21 januari 2024 så antogs reviderade stadgar för Lunds Squashklubb.

Du kan ladda ner dem här.