Förändringar av ombokningsregler

Som de flesta känner till så får man boka om sin squashmatch en (1) gång utan kostnad. Det har dock visat sig att många bokar om sina matcher väldigt sent (efter klockan 22) kvällen före vilket gör att Victoriastadion i många fall står med obokade banor dagen efter.

Detta drabbar ju förvisso Victoriastadion, men framförallt så drabbar det oss eftersom många kanske inte letar efter en extra squashtid att spela på samma dag.

Med anledning av detta har Victoriastadion förtydligat reglerna (med tillägget före klockan 17.00) för ombokning och de är nu enligt nedan. Kommer man med andra ord efter denna tid så får man vackert betala sin nya tid ur egen plånbok.

Ombokningsregler

  1. Att du senast dagen innan före klockan 17.00 meddelar receptionen på Victoriastadion att du är förhindrad att spela på ordinarie tid.
  2. Att du, efter överenskommelse med din motståndare, vid samma tillfälle, bokar in ny tid för match.