Anmälan och Regler

Anmälan till stegen

Anmälan till LundsSquash stege görs genom att klicka på följande länk (ligaspel.se)

Du ombeds fylla i namn, telefonnummer samt gärna skiva lite om dina tidigare squasherfarenheter, så att du kan placeras i rätt pool. Observera att söktrycket är ganska stort så det kan ta lång tid innan en plats öppnar sig för just dig. Du kommer att bli kontaktad när en plats kan erbjudas.

Anmälningsformulär ligaspel.se

Regler, avgift och övrig information

I stegverksamheten delas spelarna in i pooler om sex spelare i varje pool och alla möter alla inbördes inom poolen. En match per vecka och en träning per vecka ingår i avgiften (i skrivande stund 1 250 kr/ termin 2019). För att delta i stegen krävs att man är medlem i LundsSquash vilket kostar 50 kr / termin.
Du får som spelare i LundsSquash även en ”stegrabatt” om du bokar egna träningstider på Victoriastadion. Observera att dessa priser kan komma att justeras framledes.

Matchspelstider

Se mer information om detta här

Spelregler och räknesätt

Stegspelet följer de regler som gäller för herrarnas och damernas proffstour: Professional Squash Association (PSA) och som även används i herrarnas elitserie i Sverige, med undantaget att vi numera alltid spelar alla 5 game. (Dvs. oavsett om en spelare leder med 3-0 så spelas de två resterande gamen)

Räknesättet är alltså som följer:

  • Matchens längd är game. Man spelar alltså alla 5 game och en spelare kan alltså vinna med tex. 4-1.
  • Varje game spelas till 11 med poäng på varje vunnen boll. Om det står 10 lika måste man vinna gamet med två poängs marginal.
  • Om matchen inte är färdigspelad när tiden har gått ut ska följande gälla. 1) Matchen färdigspelas vid annat tillfälle som spelarna kommer överens om, antingen samma kväll eller vid en annan tidpunkt. 2) Om det av olika anledningar inte är möjligt att komma överens om ny speltid så gäller att ställningen då matchtiden gått ut i games som slutresultat. Eventuella poäng i pågående game räknas inte.
  • Om matchen måste avbrytas pga. att en spelare skadas, blir sjuk eller av annan oförutsedd händelse så tilldelas de resterande icke spelade gamen till den andre spelaren.

Vi har från våren 2019 inför en ny poängberäkning. Det innebär att båda spelarna erhåller en poäng för att dyka upp. En vinst med 5-0 ger alltså 6 poäng till vinnaren och 1 poäng till förloraren, 4-1 ger 5 poäng för vinnaren och 2 poäng för förloraren, osv. 1:an och 2:an från varje pool flyttas upp en pool och 5:an och 6:an flyttas ned en pool efter varje spelomgång. Ligaspel.se hanterar poängberäkningen.

Vinnare i respektive pool är alltså den som har erhållit flest poäng. Har två spelare samma poäng så är det inbördes möten mellan de två som avgör. WO matcher räknas som förlust med 0-5 och bör i största möjliga mån undvikas.
För en WO match delas ingen extra poäng för deltagande ut, utan vinnaren får 5 poäng och den som har gett WO får 0 poäng. En match där en spelare inte dyker upp kan anges som en NS (no show) match. Då får spelaren på plats 5 poäng och den spelare som inte dyker upp får -3 poäng.
Skulle det uppstå några diskussioner om resultat eller ned och uppflyttningar så är det alltid Magnus Holmberg som i sista hand avgör.

Ospelade matcher

Vid ospelade matcher i stegen så gäller följande:

  • Den som ställer in ordinarie matchtid ska ta ansvar för att försöka få till stånd en ny speltid i syfte att förhindra att det blir WO. Detta ska göras vid samma tillfälle som avbokningen av ordinarie match och i samråd med motspelaren.
  • Om en spelare inte lämnar WO, utan endast uteblir, så är det upp till den andre spelaren att välja om han ändå vill spela matchen vid ett senare tillfälle, eller räkna det som en vinst med 5-0.
  • Om överenskommelse om ny tid för ersättningsmatch inte går att få till, oavsett orsak, är principen att den som ställt in ordinarie matchtid förlorar med 5-0. Någon av spelarna ska se till att WO-matchen skrivs in i matchprotokollet, innan det plockas ner.
  • Om däremot överenskommelser om nya tider nås är regeln att den förlorar på WO med 5-0 som inte lever upp till den sist överenskomna tiden oavsett vem av spelarna som ställde in ordinarie speltid.
  • Om man som spelare lämnar två (2) eller fler WO så åker man automatiskt ner till poolen under inför nästkommande omgång.

Utmaningar

Det finns möjlighet att utmana någon spelare som är max 2 pooler ovanför utmanaren. Det är en hederssak att anta utmaningen och utmanaren står för bokning och kostnad för att anskaffa en bana.

Vid en eventuell vinst för utmanaren så måste denna meddela ordföranden detta eftersom ligaspel.se inte känner till konceptet utmaning.

Placeringsmässigt är tillvägagångssättet sådant att först så genererar ligaspel.se den nya omgången och direkt efter detta så byter de två spelarna plats. Det innebär att det spelar stor roll om den som blev utmanad vann sin pool, stannade kvar eller åkte ner eftersom det påverkar var utmanaren hamnar. Se exempel på de två ytterligheterna nedan.

Exempel 1: Person A i pool 10 utmanar person B i pool 8. A vinner matchen och meddelar ordföranden detta. Vid omgångens slut har B vunnit sin pool och A vann sin pool. Inför nästa omgång så kommer alltså A att spela i pool 7 (istället för 9) och B kommer att spela i pool 9 (istället för 7)
Utmanaren har alltså klivit upp två poolplaceringar.

Exempel 2: Person A i pool 10 utmanar person B i pool 8. A vinner matchen och meddelar ordföranden detta. Vid omgångens slut kom person B på 5 plats i sin pool och A vann sin pool. Inför nästa omgång så kommer alltså A att spela i pool 9 (precis som hen skulle ha gjort även om ingen utmaning skedde) och B kommer också att spela i pool 9.
Utmanaren har alltså inte gjort någon vinst på sin utmaning.

Ligaspel – ytterligare information

Vi får ibland frågan hur poängberäkningen fungerar i Ligaspel. Eftersom vi i LundsSquash har bestämt att vi alltid spelar alla 5 games (och inte bäst av 5) och varje vunnet game räknas som en poäng, så så är det ju poängen som är det som man mäts på. Det innebär att Ligaspel primärt tittar på antal poäng respektive spelare har lyckats skrapa ihop i en omgång. Om spelarna inte kan skiljas åt efter detta (dvs. två spelare har fått ihop samma poäng) så används följande schema.


Det innebär alltså att inbördes vinster, vinster, gameskillnad och inbördes gameskillnad används som ytterligare attribut för att försöka separera spelarna åt. Ibland är det dock inte möjligt att skilja spelarna åt trots detta och då är det, enligt skaparen av Ligaspel, slumpen som avgör. Här nedan ser vi ett exempel på en otroligt jämn omgång där tyvärr spelare #3 hade lite otur.