Anmälan och Regler

Anmälan till stegen

Anmälan till LundsSquash stege görs genom att klicka på följande länk (Ligaspel.se)

Du ombeds fylla i namn, telefonnummer samt gärna skiva lite om dina tidigare squasherfarenheter, så att du kan placeras i rätt pool. Observera att söktrycket är ganska stort så det kan ta lång tid innan en plats öppnar sig för just dig. Du kommer att bli kontaktad när en plats kan erbjudas.

Anmälningsformulär Ligaspel.se

Regler, avgift och övrig information

I stegverksamheten delas spelarna in i pooler om sex spelare i varje pool och alla möter alla inbördes inom poolen. En match per vecka och en träning per vecka ingår i avgiften. (Se priset här) För att delta i stegen krävs att man är medlem i LundsSquash vilket kostar 80 kr / termin.
Du får som spelare i LundsSquash även en ”stegrabatt” om du bokar egna träningstider på Victoriastadion. Observera att dessa priser kan komma att justeras framledes. Vill man erhålla ”stegrabatten” hos Victoriastadion så är det upp till spelaren att se till att Victoriastadion har vetskap om att spelaren deltar i stegen hos LundsSquash.
LundsSquash kan inte uppdatera spelarens MyCourt konto, det är bara Victoriastadion som kan göra detta.


Matchspelstider

Se mer information om detta här


Spelregler och räknesätt

Stegspelet följer de regler som gäller för herrarnas och damernas proffstour: Professional Squash Association (PSA) och som även används i herrarnas elitserie i Sverige, med undantaget att vi numera alltid spelar alla 5 game. (Dvs. oavsett om en spelare leder med 3-0 så spelas de två resterande gamen)

Räknesättet är alltså som följer:

  • Matchens längd är game. Man spelar alltså alla 5 game och en spelare kan alltså vinna med tex. 4-1.
  • Varje game spelas till 11 med poäng på varje vunnen boll. Om det står 10 lika måste man vinna gamet med två poängs marginal.
  • Om matchen inte är färdigspelad när tiden har gått ut ska följande gälla. 1) Matchen färdigspelas vid annat tillfälle som spelarna kommer överens om, antingen samma kväll eller vid en annan tidpunkt. 2) Om det av olika anledningar inte är möjligt att komma överens om ny speltid så gäller att ställningen då matchtiden gått ut i games som slutresultat. Eventuella poäng i pågående game räknas inte.
  • Om matchen måste avbrytas pga. att en spelare skadas, blir sjuk eller av annan oförutsedd händelse så tilldelas de resterande icke spelade gamen till den andre spelaren.

Vi har från och med våren 2022 inför en ny poängberäkning där vinnaren får en (1) extra poäng för vinsten. Precis som tidigare får båda spelarna en (1) poäng var för att dyka upp. Det innebär alltså att en vinst med 5-0 ger alltså 7 poäng (5 + 1 + 1) till vinnaren och 1 poäng till förloraren, 4-1 ger 6 poäng för vinnaren (4 + 1 + 1) och 2 poäng (1 + 1) för förloraren, osv.
1:an och 2:an från varje pool flyttas upp en pool och 5:an och 6:an flyttas ned en pool efter varje spelomgång. Ligaspel.se hanterar poängberäkningen.

Vinnare i respektive pool är alltså den som har erhållit flest poäng. Har två spelare samma poäng så är det inbördes möten mellan de två som avgör. WO matcher räknas som förlust med 0-5 och bör i största möjliga mån undvikas.
För en WO match delas ingen extra poäng för deltagande ut, utan vinnaren får 5 poäng och den som har gett WO får 0 poäng. En match där en spelare inte dyker upp kan anges som en NS (no show) match. Då får spelaren på plats 5 poäng och den spelare som inte dyker upp får -3 poäng.
Skulle det uppstå några diskussioner om resultat eller ned och uppflyttningar så är det alltid stegansvarig i samråd med ordföranden som i sista hand avgör.

Ospelade matcher

Vid ospelade matcher i stegen så gäller följande:

  • Den som inte kan spela på ordinarie matchtid ska ta ansvar för att försöka få till stånd en ny speltid i syfte att förhindra att det blir WO. Detta ska göras vid samma tillfälle som avbokningen av ordinarie match och i samråd med motspelaren. (Se mer info här)
  • Om en spelare inte lämnar WO, utan endast uteblir och inte notifierar motståndaren, så är det upp till den andre spelaren att välja om han ändå vill spela matchen vid ett senare tillfälle, eller räkna det som en NS (No Show).
  • Om överenskommelse om ny tid för ersättningsmatch inte går att få till, oavsett orsak, är principen att den som ställt in ordinarie matchtid förlorar på WO. Någon av spelarna ska se till att WO-matchen skrivs in i matchprotokollet, innan tidsfristen går ut i Ligaspel.
  • Om däremot överenskommelse om en ny tid nås är regeln att spelaren som inte lever upp till den sist överenskomna tiden förlorar på WO oavsett vem av spelarna som ställde in ordinarie speltid.
  • Om man som spelare lämnar två (2) eller fler WO så riskerar man att åka ner till poolen under inför nästkommande omgång.

Utmaningar

Det finns möjlighet att utmana någon spelare som är max 2 pooler ovanför utmanaren. Det är en hederssak att anta utmaningen och utmanaren står för bokning och kostnad för att anskaffa en bana.

Vid en eventuell vinst för utmanaren så måste denna meddela administratören av Ligaspel (stegen@lundssquash.se) eftersom Ligaspel.se inte känner till konceptet utmaning.

Placeringsmässigt är tillvägagångssättet sådant att först så genererar Ligaspel den nya omgången och direkt efter detta så byter de två spelarna plats. Det innebär att det spelar stor roll om den som blev utmanad vann sin pool, stannade kvar eller åkte ner eftersom det påverkar var utmanaren hamnar. Se exempel på de två ytterligheterna nedan.

Exempel 1: Person A i pool 10 utmanar person B i pool 8. A vinner matchen och meddelar administratören av Ligaspel detta. Vid omgångens slut har B vunnit sin pool och A vann sin pool. Inför nästa omgång så kommer alltså A att spela i pool 7 (istället för 9) och B kommer att spela i pool 9 (istället för 7)
Utmanaren har alltså klivit upp två poolplaceringar.

Exempel 2: Person A i pool 10 utmanar person B i pool 8. A vinner matchen och meddelar administratören av Ligaspel detta. Vid omgångens slut kom person B på 5 plats i sin pool och A vann sin pool. Inför nästa omgång så kommer alltså A att spela i pool 9 (precis som hen skulle ha gjort även om ingen utmaning skedde) och B kommer också att spela i pool 9.
Utmanaren har alltså inte gjort någon vinst på sin utmaning.


Ligaspel

När matchen är färdigspelad så kan vem som helst av de två spelarna mata in resultatet. Detta bör i möjligaste mån göras samma dag eller dagen efter.

En del spelare har som kutym att det är vinnaren som matar in resultatet, men båda spelarna har lika stort ansvar för att mata in resultatet i Ligaspel.

Att medvetet ”hålla” på matchresultatet och inte mata in det i Ligaspel får anses som slarvigt och en smula osportsligt av de två spelarna.

Om man mot förmodan råkar mata in fel resultat i Ligaspel så kika på vår FAQ hur du gör då.


Ligaspel – ytterligare information

Vi får ibland frågan hur poängberäkningen fungerar i Ligaspel. Eftersom vi i LundsSquash har bestämt att vi alltid spelar alla 5 games (och inte bäst av 5) och varje vunnet game räknas som en poäng, så så är det ju poängen som är det som man mäts på. Det innebär att Ligaspel primärt tittar på antal poäng respektive spelare har lyckats skrapa ihop i en omgång. Om spelarna inte kan skiljas åt efter detta (dvs. två spelare har fått ihop samma poäng) så används följande schema.


Det innebär alltså att inbördes vinster, vinster, gameskillnad och inbördes gameskillnad används som ytterligare attribut för att försöka separera spelarna åt. Ibland är det dock inte möjligt att skilja spelarna åt trots detta och då är det, enligt skaparen av Ligaspel, slumpen som avgör. Här nedan ser vi ett exempel på en otroligt jämn omgång där tyvärr spelare #3 hade lite otur.