Årsmöte 2024

Härmed (den 16:e december 2023 klockan 18:30) anslås kallelsen till årsmöte för Lunds Squashklubb. Medlemmar i Lunds Squashklubb äger rätt att delta och rösta på årsmötet.

På årsmötet kommer beslut om att godkänna reviderade stadgar att tas. Dessa reviderade stadgar samt verksamhetsberättelse kommer att anslås här senast en (1) vecka innan årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2023 (uppladdad 2024-01-07)

Reviderade stadgar (uppladdad 2024-01-13)