Squashinspriation

Tänk om man hade ett eget squashhus… Undrar hur det hade sett ut…. ? ?

Privat bostad i New York, USA
Privat bostad i Philadelphia, USA
Privat bostad i Maine, USA
The Racquet Club of Philadelphia, USA
Troligtvis ”squashlada” på Martha’s Vineyard (Ej bekräftat)
Privat bostad i Maine, USA