Regelkurs

Till lördagen den 19:e september var det 9 stycken som hade anmält att de skulle dyka upp till den regelkurs som Mathias Kallio skulle hålla för oss. Tyvärr dök 33% inte upp men vi som var där, Jens Miltorp, Filip Bäckström, Albin Rydberg, Kristian Hansson, Magnus Sydoff och Martin Terins fick en gedigen och mycket bra genomgång av squashreglerna av Mathias.

Deltagarna var mycket aktiva och ställde många frågor till den kunnige Mathias

Med dessa två timmar i ryggen så har de 6 deltagarna fått en mycket bättre förståelse för hur man ska tänka som domare. Huvudbudskapet, som jag tror att vi kursdeltagare verkligen tyckte var intressant, var det faktum att squash är att vilja.

Vi fick naturligtvis med oss en bättre förståelse för många andra viktiga bitar när det gäller bedömning av Let, Stroke och No Let.
En på det hela taget en mycket givande kurs. Ni som inte var där missade faktiskt något !